Bėgimas

„PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SUSITIKIMO 2016“ DALYVIŲ BĖGIMO VARŽYBŲ

N U O S T A T A I

1. Bėgimo varžybos įvyks 2016 m.liepos 9 dieną Harmonizavimo parko teritorijoje.

2. Visų grupių startas bendras 9:30 val.

3. Distancijos ilgiai – 2,0 km., 4,0 km.

4. Kiekvienoje distancijoje varžosi vyrai ir moterys atskirai neskirstant į amžiaus grupes.

5. Registracija išankstinė adresu: https://dbtopas.lt/takas/lt/varz/2016081 ki 2016 m. liepos mėn 7 dienos 24:00 val. Regsitracija varžybų dieną galima tik esant laisvoms vietoms.

6. Starto mokesčio nėra

7. Dalyvių laiko fiksavimui bus naudojama IPICO elektroninė laiko fiksavimo sistema (laiko davikliai       tvirtinami prie sportinio batelio), kuriuos po finišo būtina grąžinti. Už pamestą, sulaužytą ar negrąžintą daviklį būtina sumokėti 5 Eur. kompensaciją.

8. Numerių ir laiko fiksavimo daviklių išdavimas nuo 2016m.liepos 9d nuo 8:30val iki 9:20val. starto vietoje.

DALYVIAI.

9. Bėgime gali dalyvauti visi bėgimo mėgėjai, pasitikrinę sveikatą ir gavę gydytojo leidimą dalyvauti bėgimo varžybose. Užsiregistravę dalyviai tuo pačiu patvirtina, jog už sveikatą ir visas kitas su sveikata susijusias pasekmes bėgimo varžybų metu atsako patys.

10. Bėgimo dalyviai skirstomi į šias grupes:

2 km distancija – moterys (MOT-2), vyrai (VYR-2)

4 km distancija – moterys (MOT-4), vyrai (VYR-4)

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS.

11. Nugalėtojai ir prizininkai nustatomi kiekvienoje distancijoje atskirai tarp vyrų ir moterų pagal pasiektus geriausius rezultatus, vadovaujantis lengvosios atletikos varžybų taisyklėmis.

APDOVANOJIMAS.

13. Kiekvienos distancijos nugalėtojai ir prizininkai vyrų ir moterų tarpe apdovanojami

NAUJIENOS

DaugiauMažiau
MECENATAS PAGRINDINIAI PARTNERIAI GENERALINIS RĖMĖJAS PAGRINDINIS RĖMĖJAS